Praktisch

Geen cursus in het Nederlands voor de volgende sessie. Voor informatie over de lessen in het Frans, kies “Français” hierboven…

Praktisch

 

De lessen zijn verdeeld over 5 maanden met één les per maand. Ze worden gegeven op de twee Tan-vestigingen (Brussel en Antwerpen) Volgens de gekozen groep, zal de cursuscyclus ofwel de maandag, of de  dinsdag, of de woensdag, of de donderdag, of de vrijdag, of nog de zondag gegeven worden.

Een normale cyclus bestaat uit 5 lessen van bijna twee uur, van 19.30u tot 21.15u

Er zijn twee sessies per jaar; één van februari tot juni en de andere van october tot januari.

In elke sessie zijn er drie niveaus : niveau 1 (beginneling) is bestemd voor degene die nog geen lessen met ons gevolgd hebben.; niveau 2 (gevorderd) is bestemd voor degene die al één sessie met ons gevolgd hebben; niveau 3 (bevestigd) is uitsluitend bestemd voor degene die al de twee eerste cyclussen hebben gevolgd..

Nniveau 1 en niveau 2 leiden tot het aanwerven van de noties met het bijwonen van de voorbereiding van de gerechten. Elk voorbereid gerecht wordt door de deelnemers  geproefd.

Verschillend daarbij vertegenwoordigt elke les van niveau 3 een volledige maaltijd.

Aangezien een gemeenschappelijke brainstorming wat de lessen betreft, zal de eerste sessie van 2016 uitgesteld worden.

Voor de tweede sessie van 2015 (van oktober 2015 tot januari 2016), zijn er 3 groepen van niveau 1 beginneling (A, B, C), 1 groep  van niveau 2 gevorderd  (D) bevestigd. Niveau 3 zal in februari 2016 beginnen. Ze zullen in de TAN-vestiging van Brussel plaatsvinden

Er zullen ook twee groepen van niveau 1 in het Engels zijn voor wie de lessen in de TAN-vestiging van Antwerpen zullen gegeven worden.

De datums van de lessessies van het eerste semester 2015 bevinden zich hier

De volledige cyclus van 5 lessen komt op 280 € (administratieve kosten inbegrepen). De gehele cyclus wordt betaald op de eerste dag van de gekozen cyclus. Bij uw inschrijving krijgt u per mail de bevestiging dat uw plaats voorbehouden is.

Daar het aantal plaatsen beperkt is, vragen wij u dringend ons bij annulering zo snel mogelijk te verwittigen om uw plaats aan iemand anders te kunnen geven.

Voor dezelfde reden, aanvaarden we geen partiële inschrijving.

Comments are closed.